articNET - usługi informatyczne

Soft do pobrania:
- Any Desk 
- Ultra Viewer 

Procedura naprawy on-line (zdalna pomoc informatyczna)

  • Po wstępnej konsultacji telefonicznej, podczas której będę w stanie określić czy problem będzie można rozwiązać zdalnie poproszę klienta o pobranie oprogramowania do pomocy zdalnej i uruchomienie go. 
    Po uruchomieniu aplikacji podajemy ID i Hasło wygenerowane przez program do pomocy zdalnej.
  • Podczas trwania zdalnej pomocy klient powinien pozostać przed komputerem, gdyż może być konieczne kilkukrotne jego ponowne uruchomienie!

    Jednorazowa doraźna pomoc zdalna: za każde rozpoczęte 15 min. połączenia / 30 zł

Programy użytkowe:

- WinRAR x86 (32bit)

WinRAR x64 (64bit)  

- Total Commander

- Kodeki